Βέτα, μια όμορφη χοντρή

Μια διάσημη χοντρή εξομολογείται στιγμές από τον χώρο του θεάματος και από την καθημερινή της ζωή.

Μια διάσημη χοντρή εξομολογείται στιγμές από τον χώρο του θεάματος και από την καθημερινή της ζωή.

Comments are closed.